Συντάκτης:

Uncategorized

M130 M129 M127 PAGODE

Γενική αναθεώρηση του κινητήρα Ανακατασκευασμένος και ελαφρύς κινητήρας Αναθεωρημένη κυλινδροκεφαλή (Διευρυμένες και γυαλισμένες θύρες εισαγωγής και εξαγωγής) Ελαφρύτερες βαλβίδες μηχανής

Read More
Uncategorized

M 117 450SL 5,6L

Γενική αναθεώρηση του κινητήρα Αναθεωρημένη κυλινδροκεφαλή (Μεγέθυνση και γυάλισμα όλων των καναλιών εισαγωγής και εξαγωγής) Σπορ εκκεντροφόροι άξονες ελαφριές βαλβίδες

Read More